Chi tiết

THÔNG BÁO TỚI CÁC EM SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 16 CÒN NỢ HỌC PHÍCăn cứ tình hình thực tế số lượng sinh viên đại học khóa 16 còn nợ học phí tính đến thời điểm hiện nay, Nhà trường sẽ tạm thời tắt chức năng kiểm tra nợ học phí khi thực hiện đăng ký học trên tài khoản cá nhân cho riêng các sinh viên đại học khóa 16 trong khoảng thời gian từ 17h00 đến 20h00 ngày 14/11/2022. Vậy những em sinh viên D16 còn chưa đăng ký được các lớp học phần do nợ học phí, các em khẩn trương thực hiện đăng ký học trong khoảng thời gian trên.

LƯU Ý: VIỆC KHÔNG KIỂM TRA NỢ HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ HỌC CHỈ THỰC HIỆN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 16 VÀ CHỈ DIỄN RA TRONG KHOẢNG THỜI GIAN TỪ 17H00 ĐẾN 20H00 NGÀY 14/11/2022.

Các thông báo khác
123.aspx (04/22/2024 11:06:19)
KIểm tra lịch thi (04/15/2024 16:46:11)
LỊCH THI CĐR TIẾNG ANH THÁNG 7 (06/27/2023 16:53:16)
ĐĂNG KÝ THI BÙ, THI LẠI (04/07/2023 17:17:44)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (03/13/2023 09:32:33)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (02/06/2023 08:01:24)