Chi tiết

Thông báo tra cứu lịch thi HK1_2023_2024Hiện tại Nhà trường đã tiến hành cập nhật lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho SV trong toàn trường. Đề nghị các em sinh viên truy cập tài khoản cá nhân của mình để tra cứu lịch thi cụ thể.
khi tra cứu lịch thi:
+ Đối với các HP có hình thức thi Trắc nghiệm khách quan: Sinh viên tra cứu lịch thi tại website http://exam.ulsa.edu.vn
+ Đối với các HP có hình thức thi còn lại: Sinh viên tra cứu lịch thi tại website http://sinhvien.ulsa.edu.vn
Lưu ý:
1. Đối với các học phần có hình thức thi: Nộp tiểu luận, sinh viên bắt buộc phải nộp trực tiếp tại Trường, KHÔNG nộp qua bưu điện.
2. Trong quá trình tra cứu lịch thi nếu có phát sinh vướng mắc (thiếu lịch, thiếu thừa môn, sai thông tin họ tên...) yêu cầu sinh viên phản hồi về địa chỉ e-mail daotaodh@ulsa.edu.vn chậm nhất trước ngày 16/11/2023.

Các thông báo khác
LỊCH THI CĐR TIẾNG ANH THÁNG 7 (06/27/2023 16:53:16)
ĐĂNG KÝ THI BÙ, THI LẠI (04/07/2023 17:17:44)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (03/13/2023 09:32:33)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (02/06/2023 08:01:24)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (11/22/2022 09:11:51)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (10/17/2022 10:28:49)
THONG BAO NOP DON XIN XET TOT NGHIEP (09/12/2022 10:39:18)