Chi tiết

Thông báo tra cứu lịch thi CĐR TA ngày thi 19/11/2023:

Hiện tại Nhà trường đã tiến hành cập nhật lịch thi CĐR TA ngày 19/11/2023 vào tài khoản học tập cá nhân của SV. Đề nghị SV vào tài khoản của mình để tra cứu lịch thi.

Các thông báo khác
LỊCH THI CĐR TIẾNG ANH THÁNG 7 (06/27/2023 16:53:16)
ĐĂNG KÝ THI BÙ, THI LẠI (04/07/2023 17:17:44)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (03/13/2023 09:32:33)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (02/06/2023 08:01:24)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (11/22/2022 09:11:51)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (10/17/2022 10:28:49)
THONG BAO NOP DON XIN XET TOT NGHIEP (09/12/2022 10:39:18)