Chi tiết

Thông báo lại : Về việc thắc mắc khen thưởng năm học 2022-2023 đại học khóa 16, 17, 18

Nhà trường gửi lại danh sách dự kiến khen thưởng sinh viên Đại học khóa 16, khóa 1, khóa 18 năm học 2022-2023

Đề nghị sinh viên khóa D16,17,18 vào xem kiểm tra lại nếu có thắc mắc phản ánh về phòng Công tác sinh viên tầng 1 nhà G để được giải đáp

Thời gian thắc mắc: Trong giờ hành chính từ 14/11/2023 đến hết ngày 21/11/2023. Sau thời gian trên nhà trường không giải quyết

Xem danh sách tại đây: /Uploads/files/Gửi lại danh sách dự kiến khen_D16_17_18.pdf

Trân trọng cảm ơn các em!

Các thông báo khác