Chi tiết

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 20/11/2023

Để vụ vụ Mít tinh kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt nam, Nhà trường thông báo ngày 20/11/2023 các lớp tròng toàn trường nghỉ học. lịch học bù phòng Quản lý Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể sau!

Các thông báo khác
LỊCH THI CĐR TIẾNG ANH THÁNG 7 (06/27/2023 16:53:16)
ĐĂNG KÝ THI BÙ, THI LẠI (04/07/2023 17:17:44)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (03/13/2023 09:32:33)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (02/06/2023 08:01:24)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (11/22/2022 09:11:51)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (10/17/2022 10:28:49)
THONG BAO NOP DON XIN XET TOT NGHIEP (09/12/2022 10:39:18)