Chi tiết

Thông báo về việc thắc mắc học bổng học khuyến khích học tập kỳ 1 năm học 2023-2024 đại học khóa 16, 17, 18, 19

Nội dung thông báo xem tại đây: /Uploads/files/CV đi số 994_05_2024.pdf

Danh sách dự kiến chi tiết xem tại đây: /Uploads/files/Dự kiến học bổng KKHT_2023 - 2024 kỳ 1 - D16_17_18_19.xls

Các thông báo khác
123.aspx (04/22/2024 11:06:19)
KIểm tra lịch thi (04/15/2024 16:46:11)
LỊCH THI CĐR TIẾNG ANH THÁNG 7 (06/27/2023 16:53:16)
ĐĂNG KÝ THI BÙ, THI LẠI (04/07/2023 17:17:44)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (03/13/2023 09:32:33)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (02/06/2023 08:01:24)