Chi tiết

Thông báo tra cứu lịch thi bù Thống kê doanh nghiệp HK2_2023_2024

 
Hiện tại Nhà trường đã cập nhật lịch thi bù học phần Thống kê doanh nghiệp trong HK2_2023_2024. Các em sinh viên truyên cập tài khoản cá nhân tại website exam.ulsa.edu.vn để tra cứu lịch thi cụ thể.
Ghi chú: 
1. Lịch thi bù này dành cho tất cả SV có dự thi môn TKDN ngày 14/5/2024 (SV có quyền chọn dự thi bù hoặc không)
2. Lần thi bù này không thu phí
3. Nhà trường sẽ lấy điểm cao nhất trong 2 lần thi (lần thi 1 ngày 14/5 và lần thi bù ngày 07/6) của học phần này để tính điểm thi kết thúc học phần.

 

Các thông báo khác
123.aspx (04/22/2024 11:06:19)
KIểm tra lịch thi (04/15/2024 16:46:11)
LỊCH THI CĐR TIẾNG ANH THÁNG 7 (06/27/2023 16:53:16)
ĐĂNG KÝ THI BÙ, THI LẠI (04/07/2023 17:17:44)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (03/13/2023 09:32:33)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (02/06/2023 08:01:24)