Chi tiết

Thông báo về việc thắc mắc điểm rèn luyện kỳ 2 năm học 2023-2024 đại học khóa 16

Nộ dung chi tiết sinh viên xem tại đây: /Uploads/files/CV đi số 1050_06_2024.pdf

Các thông báo khác
123.aspx (04/22/2024 11:06:19)
KIểm tra lịch thi (04/15/2024 16:46:11)
LỊCH THI CĐR TIẾNG ANH THÁNG 7 (06/27/2023 16:53:16)
ĐĂNG KÝ THI BÙ, THI LẠI (04/07/2023 17:17:44)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (03/13/2023 09:32:33)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (02/06/2023 08:01:24)