Chi tiết

Lịch chính thức Sinh viên gặp GVHD đối với học phần Thực tập cuối khóa trong học kỳ phụ năm học 2023-2024

 
Ghi chú: Sinh viên gặp GV hướng dẫn qua phần mềm Zoom theo lịch bên dưới vào các tuần 1,3,5,7 của đợt thực tập.
Các thông báo khác
123.aspx (04/22/2024 11:06:19)
KIểm tra lịch thi (04/15/2024 16:46:11)
LỊCH THI CĐR TIẾNG ANH THÁNG 7 (06/27/2023 16:53:16)
ĐĂNG KÝ THI BÙ, THI LẠI (04/07/2023 17:17:44)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (03/13/2023 09:32:33)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (02/06/2023 08:01:24)