Chi tiết

Thông báo về việc tạm dừng sử dụng ứng dụng app mobile

Hiện tại Nhà trường đang cập nhật hệ thống vì vậy tất cả sinh viên tạm dừng sử dụng app mobile Unisoft để nâng cấp hệ thống, thời gian truy cập lại sẽ thông báo sau trên cổng thông tin đào tạo.

Các thông báo khác
LỊCH THI CĐR TIẾNG ANH THÁNG 7 (06/27/2023 16:53:16)
ĐĂNG KÝ THI BÙ, THI LẠI (04/07/2023 17:17:44)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (03/13/2023 09:32:33)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (02/06/2023 08:01:24)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (11/22/2022 09:11:51)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (10/17/2022 10:28:49)
THONG BAO NOP DON XIN XET TOT NGHIEP (09/12/2022 10:39:18)