Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT THÔNG TIN HỒ SƠ SINH VIÊN

Lưu ý: Sinh viên phải cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin vào các trường dữ liệu có dấu (*) vì đây là các trường thông tin lưu trong hồ sơ tốt nghiệp và phục vụ in Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm toàn khóa. Nếu sinh viên không cập nhật hoặc khai báo thông tin không chính xác dẫn đến việc thông tin trên Bằng tốt nghiệp hoặc Bảng điểm toàn khóa bị sai, sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hướng dẫn chi tiết cập nhật hồ sơ sinh viên tại đây.

 

Các thông báo khác
LỊCH THI CĐR TIẾNG ANH THÁNG 7 (06/27/2023 16:53:16)
ĐĂNG KÝ THI BÙ, THI LẠI (04/07/2023 17:17:44)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (03/13/2023 09:32:33)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (02/06/2023 08:01:24)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (11/22/2022 09:11:51)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (10/17/2022 10:28:49)
THONG BAO NOP DON XIN XET TOT NGHIEP (09/12/2022 10:39:18)