Chi tiết

Thông báo danh sách dự kiến học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 sinh viên đại học khóa 14.

Nhà trường thông báo danh sách dự kiến học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 tới toàn thể sinh viên đại học khóa 14. Theo file đính kèm

Để sinh viên được biết nếu có thắc mắc lớp tổng hợp lại phản ánh trực tiếp về phòng Công tác sinh viên tầng 1 nhà G trong giờ hành chính để được giải đáp. (có thể gọi về số điện thoại 02435566265 hoặc lên trực tiếp).

Thời gian từ 27/07 đến 01/08/2022. sau thời gian trên nhà trường không giải quyết.

Xin cảm ơn!

Các thông báo khác
123.aspx (04/22/2024 11:06:19)
KIểm tra lịch thi (04/15/2024 16:46:11)
LỊCH THI CĐR TIẾNG ANH THÁNG 7 (06/27/2023 16:53:16)
ĐĂNG KÝ THI BÙ, THI LẠI (04/07/2023 17:17:44)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (03/13/2023 09:32:33)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (02/06/2023 08:01:24)