Chi tiết

Thông báo danh sách dự kiến học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 sinh viên đại học khóa 14.

Nhà trường thông báo danh sách dự kiến học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 tới toàn thể sinh viên đại học khóa 14. Theo file đính kèm

Để sinh viên được biết nếu có thắc mắc lớp tổng hợp lại phản ánh trực tiếp về phòng Công tác sinh viên tầng 1 nhà G trong giờ hành chính để được giải đáp. (có thể gọi về số điện thoại 02435566265 hoặc lên trực tiếp).

Thời gian từ 27/07 đến 01/08/2022. sau thời gian trên nhà trường không giải quyết.

Xin cảm ơn!

Các thông báo khác