Chi tiết

P.CTSV thông báo về đăng ký làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp

Phòng Công tác sinh viên đề nghị CVHT, lớp trưởng các lớp thông báo đến sinh viên trong lớp và lập danh sách đăng ký làm thẻ căn cước công dân gắn chíp gửi về Phòng Công tác sinh viên, tầng 1 – Nhà G trước 17h00, ngày 24/8/2022 (thứ 4).

Xem nội dung thông báo tại đây

Các thông báo khác
123.aspx (04/22/2024 11:06:19)
KIểm tra lịch thi (04/15/2024 16:46:11)
LỊCH THI CĐR TIẾNG ANH THÁNG 7 (06/27/2023 16:53:16)
ĐĂNG KÝ THI BÙ, THI LẠI (04/07/2023 17:17:44)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (03/13/2023 09:32:33)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (02/06/2023 08:01:24)